JAARCONFERENTIE TECHNIEKPACT

Vier inspirerende TechTalks. Twaalf ‘stations’ verspreid over het prachtige pand van de Brainport Industries Campus, waar 400 deelnemers kennis konden maken en met “good practices” op het snijvlak van onderwijs en arbeidsmarkt waarbij onderwijs, ondernemers en overheden gezamenlijk investeren in TechTalent. Dit waren de ingrediënten voor een succesvolle jaarconferentie Techniekpact op maandag 20 mei 2019 georganiseerd door de Techniekpactpartners in Zuid-oost Nederland en West Brabant.

Gouden tip nog voor ondersteuning voor grote events, Marieke Hendriks en Naomi Ester van Brabant Event Bureau hebben gezorgd voor een creatief concept (Techtracks, Techtalks, TechLounge, TechGuides) met perfecte organisatie en slimme inzet van techniek, van app tot inrichten van totaal lege hal.”

Open chat
Kunnen wij je helpen?
Even bebben? Bereik ons via WhatsApp, stel je vraag hier!
Powered by